HISTORIE OM VORT FLAG
RESPEKT FOR VORT FLAG
15.JUNI SOM DANNEBROGSDAG
Valdemarsdag den 15. juni 1912 blev vort flag fejret som national helligdag og flagets dag. Efter myten faldt Dannebrog, vort flag, ned fra himlen til de danske tropper den 15. juni 1219 i et slag ved Reval i Estland, og det gav danskerne sejren, mener man. Igennem de mange hundrede år har vi brugt Dannebrog som vort flag. Dagen er siden 1920, hvor Sønderjylland igen efter krigen mod Tyskland blev genforenet med Danmark, også blevet kaldt "Genforeningsdagen". I 1908 stiftedes Danmarks-Samfundet, som siden har arbejdet for udbredelsen af Dannebrog.
Hvert år på Valdemarsdagen sælger Danmarks-Samfundet et lille dannebrogsflag. Det gav kong Christian X dem lov til i 1912. Pengene, de samler ind, bruges til at købe Dannebrogsflag, som uddeles til foreninger og organisationer. Danmarks-Samfundet, som prins Joachim er projektor for, vil styrke kendskabet til og respekten for Danebrog. Det kan du se meget mere om på hjemmesiden www.danmarks-samfundet.dk

Valdemarsdag er officiel flagdag.
Respekt for vort flag
DANNEBROG
Verdens smukkeste flag
  Dannebrog er måske verdens ældste flag

Ét er legenden, et andet fakta. At Dannebrog er meget gammel, har vi sikre beviser for. En våbenbog fra omkring 1380 viser den ældste afbildning af det flag, som de danske konger anvendte - et rødt banner med hvidt kors. Ingen andre steder i verden findes vidnesbyrd om over 600 års brug af et flag dækkende denne samme statsdannelse.

Vi kan altså med sikkerhed fastslå, at Dannebrog er et af verdens ældste nationalflag - måske endda det ældste.