Lokalrepræsentant, Frederikssund- Halsnæs og Egedal. Formand, Kurt Terkelsen, Frederikssund Marineforening.

Lørdag den 10. marts 2012.

Repræsentantskabsmøde 2012 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion.

Repræsentantskabmøde d. 10. marts 2012. Landsformand, Nils Ole Kajhøj, byder velkommen i Gunnar Nu sal 3.

Repræsentantskabsmøde d. 10. marts 2012. Forretningsfører Gunnar Bak Cedermann og landsbesstyrelsesmedlem, Ib Ketler, (Danmarks Marineforening)

Repræsentantskabsmøde d. 10. marts 2012. Lokalrepræsentanter fra hele Danmark lytter på formandens beretning.

Repræsentantskabsmøde d. 10. marts 2012. Landssekretær (Danmarks-Marineforening) Søren Konradsen og DS-formand - København, Christian Ankerstjerne Rønneberg.

Til fest for Dannebrog i Helsingør den 15. juni 2012. Traditionen tro markerede Danmarks-Samfundet denne begivenhed med optog gennem byen anført af Frederiksborg Drabantgarde.

Selve flagfesten var henlagt til Kronborg, hvor man i samlet optog ankom til slotsgården.

Lokalrepræsentanten for Egedal, Frederikssund og Halsnæs, Kurt Terkelsen, uddelte fanedug til Ølstykke Fugleskydnings Selskab af 1913 (tv)

                                 DANMARKS-SAMFUNDET

HURRA FOR DANNEBROG - verdens smukkeste flag.

Danmarks-Samfundet er den organisation i Danmark, som populært sagt passer på vores fælles flag.

Lokalrepræsentant for Halsnæs - Frederikssund og Egedal - Kommuner - Kurt Terkelsen.

Her ser i billeder fra forskellige aktiviteter i årets løb.

Se mere på www.danmarks-samfundet.dk


*   Styrke kendskabet til og respekten for Dannebrog.
*   Udbrede kendskabet til Dannebrogs betydning.
*   Uddele Dannebrogsfaner og - flag til organisationer og
     foreninger m. fl.