Fotoalbum

Kystforsvarsskibet PEDER SKRAM i Sikringsstyrken 1914 - 1918.

Støtteskibet ABSALON 2008. Foto: Søværnet.

Nytårsmønstring i Marinestuen den 3. januar 2008.

Champagne og kransekage samt ønske alle kammeraterne godt nytår.

Mange var mødt op, hvilket også gav kø ved kasseren, for at betale kontingent 2008.

HOLMENS KIRKE

Nytårsgudstjeneste 6. januar 2008.

Nytårsgudstjeneste for det Blå Danmark

Mange fra marinehjemmeværnet og marineforeningerne deltager i Nytårsgudstjenesten.

Musik ved Kvindelige Mariners Musikkorps.

Marinehjemmeværnets & Marineforeningens faner er på plads i kirken.

Orlogsprovst Eigil Bank Olesen indsætter tre nye orlogspræster.

Marinehjemmeværnets traditionelle og stemningsfulde nytårsgudstjeneste.

GENERALFORSAMLING Fredag den 1. februar 2008.

Pænt fremmøde og der var genvalg over hele linien.

Mødet blev holdt i god ro og orden.

Webmaster og redaktør TØRDOKKEN, Tonny Poulsen fik et Søholm krus "SJÆLLAND", for det store flotte arbejde.

Efter mødet var der vanen tro skafning og kammeratlig hygge.

26 februar 2008 modtager Frederikssund Marineforening et mineankre Mk.6, fra minedepot Ålbæk.

Filmaften 28. februar 2008. Der købes DIAMANT- spil.

"Café Tørdokken" serverer GULE ÆRTER M/FLÆSK OG PØLSE.

24 gaster deltog i skafningen, inden marinefilmen.

Udflugt til marinestation HOLMEN, den 15. marts.2008.

Hvor vi besøgte museumsskibene: Fregatten PEDER SKRAM.

U-båden SÆLEN

Torpedomissilbåden SEHESTED (søsterskib NORBY)

NATO -flådebesøg SNMCMG1 -Mineryddere.

Frokost i Københavns Marineforening.

Der blev sunget sømandssange.

Som noget helt nyt afholder Frederikssund Marineforening BANKO den 27. marts 2008, med mange fine præmier.

Først blev der budt velkommen til 2 nye medlemmer.

BANKO - entertainer fra Roskilde Marineforening.

Der blev spillet seriøst....

40 var mødt op til en hyggelig aften med BANKO.

HUNDESTED MARINEFORENING 90 år 11. april 2008.

Kloken 12.00 - 14.00 kom mange gratulanter, der vil markere dagen.

Søværnets Tamburkorps spiller ved Marinehuset.

Landsbestyrelsesmedlem (th) Birger Tykskov ønsker formand Gert Juhl tillykke med 90 års jubilæet.

Frederikssund næstformand Freddy Lindahl ønsker formand Gert Juhl tillykke med 90 års jubilæet.

SENDEMANDSMØDE 2008. Odense den 19. april Kongens Have.

Afgivelse af "Dansk Løsen" som start på March gennem byen til Rådhuspladsen.

Søværnets Tamburkorps opfører tattoo på Rådhuspladsen.

Sendemænd fra det Danske land.

Salut af Fåborg Kanonerlaug.

Landsformanden starter Sendemandsmødet på Odense Rådhus.

Der lyttes til landsbestyrelsens årsberetning.

Pudseaften den 24. april 2008.

Der er lys i den grønne lanterne.

-bagefter er der kaffe med SKIPPER STÆRK ost.

FREDERIKSSUND MARINEFORENING markerer sin 90 års fødselsdag, lørdag den 3. maj 2008.

MHV 905 ASKØ ankommer fra Hundested

Tildækket hornmine, Sydkajen Frederikssund havn.

Genindvielse af Marineforeningens to ankre. Sydkajen Frederikssund havn.

Afgivelse af "Danske Løsen" som start på genindvielse af hornminen.

Detachement fra Marineforening og soldaterforeninger med flag/faner.

Marinehjemmeværnsflotille 361 ISEFJORD.

Danmarks Marineforening og Holmens Kirke.

Landsekretæren og formand Amager Marineforening.

Velkomst-tale af formanden

Genindvielse af hornminen v/borgmester Ole Find Jensen.

Afsløring af hornminen v/borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune.

Hornmine fra 1. Verdenskrig. 1914 - 1918.

Mindetavle.

Andagt v/ orlogsprovst ved Holmens Kirke Eigil Bank Olsen.

Tale v/ formanden for Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard.

Kransenedlægning v/ Marineforeningens landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen.

Landsformand - kransenedlægning.

Søværnets Tamburkorps.

Klokken 10.45, marcheres fra Sydkajen med Søværnets Tamburkorps i spidsen.

Efterfulgt af deltagerne med flag og faner til MHV 905 ASKØ.

MHV 905 ASKØ, med flag over top.

Mange interesseret benyttede sig da også af, der var åbent skib

Marcherer gennem byen til Torvet.

Også Frederikssund Brandvæsen deltog.

Landbestyrelsesmedlem Birger Tykskov, landsformand og landskasserer.

TORVET - FREDERIKSSUND

Søværnets Tamburkorps spiller på Torvet.

Reception i Marinestuen på Pedersholm

Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen, fregatten PEDER SKRAM.

Gave fra Danmarks Marineforening

Gave fra Nordsjællands Gardeforeningen (formand Niels Rasmussen)

Bartender Poul-Asger Knudsen

Søværnets Tamburkorps spiller på PEDERSHOLM.

Landsformand og landssekretæren.

Borgmester Ole Find Jensen & landsbestyrelsesmedlem Birger Tykskov.

Ca. 125 gæster besøgte Frederikssund Marineforening til receptionen i Marinestuen Pedersholm.

Velkomstdrik til aftenens GALLAMIDDAG.

Klokken 18.00 var der Gallamiddag for foreningens medlemmer med pårørende samt særlig indbudte gæster.

Borgmester Ole Find Jensen.

Musik af Jan GASSER Eirup.

Landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen. Danmarks Marineforening.

Næstformand Freddy Lindahl bliver udnævnt til ÆRESMEDLEM.

Efter spisningen var der bal til levende musik.

Frederikssund Marineforenings 90 års JUBILÆUMS-ØL. En lang men vellykket 90 års dag.

Landsformand, kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen holder foredrag den 29. maj. 2008 om sin tid i Søværnet samt Marineforeningens fremtid.

NAVY DAY på DRAGØR FORT GRUNDLOVSDAG den 5. juni 2008.

AMAGER MARINEFORENINGS STAND.

NAVY DAY - DRAGØR Havn Orlogskutter Y 304 THURØ.

THURØ er udrustet med 2 stk. 12,7 mm tung MASKINGEVÆR (TMG)

GRILLFEST - lørdag den 14. juni 2008.

De 31 deltagere, medbringer selv det, de vil lægge på grillen.

Man hyggede sig både inde og ude, da der kom en byge i ny og næ.

Ny 18 meter høj flagstang inviet i Frederikssund havn, på Valdemarsdag den 15. juni 2008, ved vores mine og to ankre.

Frederikssund Marineforening deltager i FLAGFEST i Hillerød den 16. juni 2008. DANMARKS-SAMFUNDET.

Flagfest på Frederiksborg slot. DANMARKS - SAMFUNDET.

Frederikssund Marineforening deltog med frivillig tjenere ved Den Kongelige Livgarde´s 350 års Jubilæum i Bella Centeret den 30. juni 2008.

Blandt de 8.532 gæster var Hendes Kongelig Højhed Dronning Margrethe og Hans Kongelig Højhed Prinsegemalen. Livgardens 350 års Jubilæum.

FREGATSKYDNING 16. august 2008. Hundested - Frederiksværk - Frederikssund Marineforening.

Fregatten - Tollerup skydebane

Nu gælder det KRUDTKAMMERET.

Skytterne kunne - sammen med deres "påhæng" - nyde solen.

Fregatkaptajn 2008 - formand Hundested - korvetkaptajn 2008.

Afgående fregatkaptajn 2007 og ny fregatkaptajn 2008.

Frederikssund for Fulde Sejl 23. august 2008

Marineforeningen viste flaget, selvom Frederikssund for fulde Sejl druknede i regn. 55 mm.

Demonstration af Frederikssund Kommunens nye redningsbåd.

"Café Tørdokken serverer: Røde Pølser med "Kage og Gemyse". Torsdag d. 28. august 2008 - Ulkeaften

Chefkok Tonny Poulsen startede "Café Tørdokken" den 26 oktober 2000, og det er blevet en kæmpe succes.

29. august 2008, markeres med årsdagen for 65 år siden, at Danmark brød samarbejdspolitiken med Nazityskland, i Mindelunden.

H.M Dronningen, lægger en krans ved højtideligheden, i Mindelunden 29. august 2008.

Markering af den 29. august, af 65-års dagen i Mindelunden, med medvirken af Frederikssund Marineforening.

JUBILARSTÆVNE 2008 HOLMEN Søndag den 31. august. (Kvindelige Mariners Musikkorps)

Årets Jubilarstævne er for indkaldelsesårgange: 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, og 75-års jubilarer. (Holmen)

Der serveres Holmens luksus-biksemad til jubilarerne. (Søværnets Officerskole)

3 messegaster fra Frederikssund (Jubilarstævne 2008)

Udflugt til KOLDKRIGSMUSEET STEVNSFORT Lørdag den 13. september 2008

Dobbelt 150 mm kanon, der stammer fra det tyske slagskib GNEISENAU

20 meter under jorden, i de mere end 1,6 km lange gange.

I Operationsrummet, fortælles der om, hvordan farvandsovervågningen foretages.

Efter en guidet tur på STEVNSFORTET, kørte vi til Roskilde Marineforening, hvor der var frokost.

Efter frokosten satte vi kursen hjemover til Frederikssund.

MARINEFORENINGEN DISTRIKT II Distriktsmøde i Hillerød, søndag d. 21.september 2008.

Støttemedlemmer af Koldkrigsmuseet Stevnsfort, var inviteret til officielt åbning, den 23. september 2008.

Hans Kongelige Højhed KRONPRINSEN åbner officielt koldkrigsmuseet Stevnsfort.

Efter 16 års frivilligt arbejde af bl.a. fregatten PETER SKRAMS VENNER, kunne FONDEN PEDER SKRAM, Henders Majestet Dronningen og Prinsegemalen, større bidragsydere, Forsvarschef, Chef SOK og tidligere skibschefer, Venneforeningens formand holde den officielle indvielse af fregatten PEDER SKRAM som museumsskib, på Holmen den 23. september 2008. (Foto: Frank Horn)

Torsdag den 25. september var der et spændende foredrag, om Søværnets deltagelse i internationale opgaver.

Modtog en selskabsuniform af formanden, PEDER SKRAMS VENNER. 25.09-2008.

Dragør Kommune adoptere DIANA! P 520 DIANA er den første enhed af Søværnets i alt 6 nye patruljefartøjer af 'Standardfartøj Mk. II-typen'. (Foto: Frank Horn) 18. oktober 2008

P 520 DIANA Patruljefartøj (2007 - ) 43 meter, 186 tons, fart 25 knob. besætning 9 mand. Farvansovervågning og søredning i danske farvande.

Modtagelsesdeputation af HVF 367 Dragør og Amager Marineforening.

Havnefoged Dragør, flotillechef HVF 367 og formand Frederikssund Marineforening. (Foto: Frank Horn)

Skibschef DIANA, premierløjtnant Mads Olesen. (Foto: Frank Horn)

March fra havnen til Dragør Strandhotel.

PUDSEAFTEN d. 30. oktober 2008. 20 gaster er mødt op for at få pudset vores ting, så de kan stå flot til "Bal på Dækket".

Efter pudsningen byder der på kaffe og "Skipper Stærk" ost til det arbejdende folk.

BAL PÅ DÆKKET 1.november 2008. Hovmesteren stod for velkomstdrinken.

BAL PÅ DÆKKET 2008. God stemning og højt humør under middagen.

Mere end 40 personer var tilmeldt årets udgave af "Bal på dækket".

Så var det tid til at spille op til dans. Og musikken fik hurtig folk op af stolene og ud på dansegulvet. Til tonerne fra de glade 60'ere.

"Cafe Tørdokken" tilbyder Boller i Karry m/løse ris, til vores FILMAFTEN d. 27. november 2008.

Vi så filmene: Genindvielse af Hornminen ¨på havnen d. 3. maj 2008 samt "Farvel til Søværnets Grundskole i Auderød i 2007".

Succesen fortsætter SÅ ER DER JULEBANKO Torsdag d. 11. december 2008.

Banko-entertainer Per Hansen

Mange fine præmier, som Henning har tryllet frem.

I pausen blev der serveret Gløgg og æbleskiver.

Og vi kunne ønske hinanden glædelig jul 2008.

1918    5. MAJ - 90 ÅR    2008.
  FREDERIKSSUND MARINEFORENING

Årets gang i Frederikssund Marineforening 2008.

   MARITIME MINDER PÅ PLADS I FREDERIKSSUND

Se to ankre samt en hornmine fra Første Verdenskrig kom på plads på Sydkajen i Frederikssund - og 90 årsdagen for Marineforeningen den 3. maj 2008.