Fotoalbum

Jeg vil som vagtchef byde dig velkommen ombord på F 352 PEDER SKRAM.

I over 25 år udgjorde de danske fregatter Peder Skram og Herluf Trolle rygraden i Søværnets koldkrigsforsvar. Foto: Orlogsmuseets arkiv.

Flådens stolheder. F 352 PEDER SKRAM & F 353 HERLUF TROLLE på flådestation HOLMEN

Fregatten F 352 PEDER SKRAM 1966 - 1990

F 352 fregatten PEDER SKRAM En epoke i den danske flåde, under Den Kolde Krig, 1966 - 1990.

Peder Skrams våbenskjold

Ved navngivningen approberede Hans Majestæt Kong Frederik 9. den 11 november 1964 fragatten Peder Skrams våbenskjold. Skjoldet var en kopi af navnefaderen, admiral og lensmand Peder Skrams våbenskjold, og viste på skjoldet en sølvenhjørning på blå baggrund. Bag skjoldet et kronet anker.

Hjemme igen - flot og nymalet efter 5 uger på Aarhus Værft i juni/juli 2007. (foto: Søren Konradsen).

Efter et vellykket værftsophold i Aarhus, fremtræder PEDER SKRAM nu flot nymalet. Juli 2007.

Fregatten PEDER SKRAM er bygget på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S i 1965 og senere ombygget samme sted (1976 og 78)

Den 11. februar 2002 fik fregatten sin endelig placering ved Elefanten og Hækken mod "Under Kronen" og Mastekranen. HOLMEN. Foto: Søren Konradsen

Et stykke dansk skibsbygningskunst Foto: Søren Konradsen

1995 overgik PEDER SKRAM til den nyoprettede "Fonden Peder Skram", hvor fhv. viceadmiral Jørgen F. Bork blev valgt til formand.

Støtteforeningen "Fregatten PETER SKRAM's Venner er oprettet d. 2. juli 1996 med det formål, at støtte fondens arbejde.

Billetcontaineren er opdelt i 2 rum, således at der er billetsalg i indgangspartiet og opholdsrum for vagterne i hovedrummet.

Udover billetter, er der salg af bøger og souvenir.

Velkommen til en guidede rundvisning.

MANDSKABETS -VASKERUM/RENSESTATION: Her kunne man rense personel, som har været udsat for nuklear eller kemisk krigsførelse, så man herefter kunne sluse personel ud på dækket iført særlige beskyttelsesdragter.

SEASPARROW MAGASIN: Udover de otte missiler i selve affyringssystemet på agterdækket er der et magasin med ni ekstra missiler.

Sea Sparrow missillet er 3,7 meter langt og udstyret med fire vinger midt på kroppen og yderligere fire på halen.

GYRRORUM Skibet rådede over et antal gyrosystemmer, dels til navigation og i forbindelse med ildledelse.

VÅBENDIVISIONENS MANDSKABSBANJER: Her boede 42 overkonstabler/konstabler og værnepligtige.

Udover egen køje havde hvert besætningsmedlem også sit eget skab.

MANDSKABS CAFETERIA: Her skaffede (spiste) fregattens menige besætning. Man skaffede i hold, således at der blev plads til alle.

Foran for cafeteriet findes et mindre opholdsrum, for den menige besætning.

KABYS: 2 kokke, 1 bager og 3 - 4 kabysgaster fremstillede her samtlige måltider til hele besætningen (oprindelig 202 mand, efter omarmeringen 180 mand)

2 kokke, 1 bager og 3 - 4 kabysgaster fremstillede her samtlige måltider til hele besætningen (oprindelig 202 mand).

Visse måltider var også omgærdet med en nærmest mytisk tradition, f.eks. natmåltidet, der serveredes ved midnatstid under øvelser og lignende og altid bestod af røde pølser og varm kakao.

Artillericentral B/C. Avanceret elektronisk udstyr, som i forbindelse med skibets radarer fjernstyrer fregattens 127 og 40 mm kanoner.

2 stk. Pratt & Whitney Gasturbiner 44.000 HK, kunne bringe farten op på over 32 knob(59 km/t)

2 stk. General Motors dieselmotorer. Hver på 2.400 Hk. ialt. 4.800 Hk.

5. stk Dieselmotor-generator, hver på 350 Hk.

SKRUEBLAD Fregatten har to skruer med hver 3 skrueblade. Vægt ca. 970 Kg.

BANJERMESTER KONTORET: Banjermesteren var ansvarlig for tilsyn med besætningen og dens forhold såvel indkvartering, udstikning til skibets ruller, frihed og landlov.

Bagbords gang.

Maskinkontrolrum.Her kontrollerede "Teknikdivisionen" fregattens hovedmaskineri, hjælpemaskineri og alle tekniske installationer.

SERGENT MESSE Opholds- og spiserum for personel fra sergentgruppen.

Officersmessen: Opholds- og spisested for fregattens officerer. Plads til op til 30 officerer.

Officers beboelse.

1. Teknikofficers (orlogskaptajn) beboelse.

Næstkommanderende (orlogskaptajn) beboelse.

Fregatten er udstyret med en sygeafdeling med fire pladser. Officermessen kan blive omdannet til lazaret.

Umiddelbart foran hospitalet fører to lejdere ned til "Banjerdækket" i forskibet.

VASKERIRUM

FORSYNINGSKONTOR: Herfra administreredes skibets interne forsynings afdeling. I skibets beholdning indgik ca. 40.000 forskellige reservedele - fra avanceret elektronisk udstyr til blyanter.

SKIBETS ARREST- mest til brug for de af besætningen som ikke spiste deres stegte sild.

AMMUNITIONSMAGASIN: Normalt 127 mm ammunitionsbeholdning, anno 1986: 1.660 granater. Her ses 13 kg tung drivladninger i hylster.

AMMUNITIONS OMLADERRUM: I en projektil- og drivladningselevator føres projektiler og drivladning fra ammunitionsrummet til en roterende omlader.

Ammunitionen var todelt med et projektil på 24 kg, her i omladerrummet.

ROTERENDE OMLADER: Herfra blev drivladning og projektiler (127 mm) omladt (sorteret) og sendt videre op til kanonerne. Da der var forskellige typer af projektiler, var det i omladeren at man sorterede disse og derefter sendte det ønskede projektil op til kanonen.

Fordæk.

Ankerspillet. Skibet har 2 ankre (1.550 kg. hver) med over 200 meter ankerkæde i hver.

En 127 mm kanon(5 tommer) anbragt i maskin/fjernrettede dobbeltaffutage i forskibet (P1) og beregnet til både sø- og luftmål. Pjecen vejer 53 tons.

Rækkevide 16.380 meter og 15 skud per minut per kanon. Udviklet af det amerikanske Bureau of Ordinance og regnet som en af de mest succesfulde skibskanoner under Anden Verdenskrig.

Hver pjece kræver 13 mands besætning plus yderligere 13 mand i det underliggende omladerrum og magasin.

51 mm raketstyr til lysraketter

Harpoon missillaunchere.Fregatten har placeret to launcher med plads til i alt otte missiler på fordækket.

2 x 4 HARPOON missilet har en rækning på ca. 110 kilometer, med en fart på 1011 kilometer/timen.

Chef (kommandørkaptajn) beboelse.

Eskadrechef lukaf: Blev anvendt, når eskadrechefen (kommandør) under øvelser eller inspektion hejste sin stander om bord i fregatten.

Messegasten afhentede og serverede maden hos chefen og i messerne.

Man er ved at genetablere Operationsrummet (O-rummet) Juli 2008.

Radiostation. Fregatterne blev fra begyndelsen udstyret med det nyeste indenfor radio- og signalmateriale.

RADARSYSTEMER: Fregatten havde ADSKILLIGE RADARER. Bl.a. to 10 cm DECCA-radarer anbragt på gyrostabiliserede platforme i masterne. Et DESMO-anlæg gjorde det muligt at identificere fremmede skibes radarsignaler.

CENTRALSIGTE (Radar/TV): En 3 cm radar til hver ildledelsescentral anbragt på særlige søjler på den åbne bro og på siderne af overbygningen agter.

Styrehus.Fregattens navigation blev her ledet fra Broen, udstyret med manøvrepult, rat, kompasser, radar, DECCA, satelitnavigation, ekkolod, kortbord, radiotelefoni og prajeanlæg.

Skibets rat.

Udsigt fra vagthavende officer. KOMMANDOBROEN.

Åben bro med måludpegningssigter.Oplysningerne blev sendt direkte ned i fregattens artillericentraler.

Signalstation: I begge sider findes en signalprojektør. Videre findes reol med de internationale signalflag plus et antal særlige NATO-signalflag

PEDER SKRAM set fra Mastekranen. Foto: Hørsholm Marineforening

Højde fra vandlinie til top: 28,5 meter.

Signalprojektør.

Dobbelte torpedorrør. Siden 1970'erne har man anvendt, de svenske 53 cm trådstyrede torpedoer.

Der er to "Torpedorør" og ramper til yderligere to torpedoer på hvert sidedæk. Torpedorørene kan drejes lige netop så meget, at rørenes munding er uden for skibssiden. Kursen kontrolleres gennem en 18.000 m lang ledning. Fart 45 knob.

53 cm torpedoer af forskellige typer

Agterdæk med SeaSparrow missillauncher.

SEA SPARROW - jord-til-luftmissil. Launcher med 8 missiler.

Sea Sparrow affyring fra fregatten Peder Skram

Den første Seasparrow affyring fra PEDER SKRAM

Seasparrow-systemet var en markant forbedring af fregattens evne til at bekæmpe luftmål. Foto fra orlogsmuseet.

En genladning af ét rør tog normalt mellem 10 og 15 minutter.

Ladning af et Seasparrow-missil kan ske ved hjælp af en kran, som er placeret på fregattens agterdæk. Der kan også anbringes ekstra missiler direkte på dækket.

FANFARE T Mk. 6 Systemet er til sikring mod akustiske målsøgenede torpedoangreb, f.eks. fra en ubåd. Slæbtes efter fregatten i et ca. 200m langt elektrisk kabel.

4 stk fuldautomatisk maskinkanon 40 mm M/48.

Maskinkanonen kunne anvendes mod luftmål og sømål, havde en skudkadence på 300 skud per minut. Var gyrostyrede og kunne dreje op til 90 grader i sekundet.

Pjecebesætning bestod af 6 mand.

Fra midt i 1980erne blev der installeret 2. stk. 20 mm. maskinkanoner M/42.

Gradstegn i Søværnet.

"Modelbyggergruppen af 1999" har lavet en flot udstilling på PEDER SKRAM, Model af patruljebåden HUITFELDT ( 1947-1964)

Model af fregatten HOLGER DANSKE (1945-1959)

Vagten er klar til at byde dig velkommen om bord.

Det levende museum er ladet med historie og oplevelser.

Vagterne vejleder de besøgende.

Børnene hygger sig med deres medbragte mad.

Her et kig, i et af skibets våbensystemer, en 127 mm kanon.

Besøgende fra Hornsherred.

Det er også muligt at besøge ubåden SÆLEN.

Besøg også: Torpedomissilbåden SEHESTED

Som den sidste danske torpedobåd af Willemoes-klassen, overgik SEHEDSTED i 2000 til Statens Forsvarshistoriske Museum.

Fregatten er åben for besøgende i sommer- og efterårsferien, alle dage kl. 1100 - 1700, samt Københavns Kulturnat: kl. 1800 - 2400. www.pederskramsvenner.dk

De besøgende kan gå frit rundt og opleve en enestående atmosfære.

Søværnets tamburkorps ved PEDER SKRAM KULTURNATTEN 12. oktober 2007.

Søværnets tamburkorps.

Rigtig mange mennesker besøgte PEDER SKRAM i eftersferien.

Vagtchef John Werge sælger også billetter til undervandsbåden SÆLEN og torpedomissilbåden SEHESTED.

VAGTTRÆF - 2008. Fonden PEDER SKRAM (Københavns Marineforening)

22. januar 2008. Sild og snaps, derefter skipperlabskovs med syltede rødbeder.

Formand "Fregatten PEDER SKRAMs Venner", kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen og formand Fonden PEDER SKRAM, viceadmiral Jørgen F. Bork.

NYT FRA FONDEN Viceadmiral Jørgen F. Bork.

PÅSKEN 2008.

Vagtchefen betjener det elektroniske kasseapparat

Vagternes opholdsrum.

Storstilet indvielse af PEDER SKRAM som officiel museumsskib. 23. september 2008. Søværnets Tamburkorps. (Foto: Frank Horn)

Storstilet indvielse af Peder Skram. Kl. 10.30 ankom regentparret med chalup. (Foto: Frank Horn)

Indvielse af Peder Skram. Gæster: Regentparret, chefen for marinestationrn og Dronningens Jagtkaptajn. (Foto: Frank Horn)

Indvielse Peder Skram. Blandt gæsterne var Forsvarschefen og Chefen for Søværnets operative Kommando. (Foto: Frank Horn)

Indvielse af Peder Skram. Klar ved Flag og Gøs. (Foto: Frank Horn)

Orlogsflaget på agterspillet agter. (Foto: Frank Horn)

Indvielse af Peder Skram. Hendes Majesttæt Dronning Margrethe og Hans Kongelig Højhed Prins Henrik. (Foto: Frank Horn)

Stotstilet indvielse af Peder Skram (Foto: Frank Horn)

Primus motor for bevarelsen af den 40 år gamle fregat. Forhenværende viceadmiral Jørgen F. Bork. (Foto: Jørgen F. Bork)

Begivenheden på Peder Skram faldt sammen med afslutningen på Kongeskibets sommertogt. Salut fra batteriet Sixtus kl. 15.00. (Foto: Frank Horn)

KULTURNAT Holmen 10. oktober 2008. 1275 besøgte PEDER SKRAM

KULTURNAT Holmen. Misiltorpedobåden SEHESTED og orlogskutteren RØMØ under Mastekranen

KULTURNAT Holmen Veteran militære køretøjer fra Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening.

Der arbejdes på at tage det nye billetkontor i brug til efteråresferien 2008.

KULTURNAT Holmen Nyt billetkontor åbner.

KULTURNAT Holmen Vagternes opholdsrum.

Mange aktiviteter og udstillinger fandt sted på KULTURNATTEN den 10. oktober 2008.

Er klar til at modtage em masse glade gæster den 14. oktober 2008.

Der bydes på masser af oplevelser for voksne og børn i efterårsferien.

Konkurrence for børn, om at finde bestemte genstande om bord.

Spænde oplevelser for hele familien, om bord på flådens stolthed under Den Kolde Krig.

PEDER SKRAM - FLÅDEN 500 ÅR - 10 august 2010

Vagt den 7. juni 2009.

Operationsrummet (O-rum) er nu åbnet i begrænset omfang.

O-rummet på Peder Skram er meget stor i forhold til de skibe vi normalt sammenlignede os med.

ÅBNING AF MODELMUSEUM PÅ PEDER SKRAM den 21. maj 2010. Fonden PEDER SKRAM ogg Modelbyggegruppen af 1999.

MODELSKIBSMUSEUM Modelsamlingen er flyttet fra SAM-centralen til styrbords O-rums banje i forskibet. Depotskibet ÆGIR 1951-1967. (U-både)

MODELMUSEUM Torpedobåden P 520 HUITFELDT 1947-1964. HUITFELDT og Willemoes var nogle af flådens mest slagkraftige enheder i de tidligere eftekrigsår, da der i Søværnet manglede deciderede kampenheder.

MODELMUSEUM Korvetten F 347 TRITON 1955-1981.

MODELMUSEUM Fregatten F 341 ESBERN SNARE 1954-1965

MODELMUSEUM Depotskibet A 540 ÆGIR (U-både) 1951-1967. Blev købt i Tyskland og indgik i flåden som depotskib for ubåde, og i sine sidste år tjente ÆGIR som skoleskib.

Motortorpedobåd P 567 LOMMEN 1953 - 1961. Flådens motortorpedobåde var sammen med ubådene de enheder der virkelig havde mulighed for slagkraft til, at ødelægge fjendens store krigsskibe.

VAGTTRÆF 21. maj 2010. Fregatten PEDER SKRAMS Venner. Redaktør Peter Lindstrøm, sekretær Erik Nygaard og formand, kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen.

O-rummet er nu udstyret med rimelig reqlistisk lyd- og lyskulisse.

O-rummet

Fregatten PEDER SKRAM er blevet udstyret med redningsflåder.

Vagten, Leif Gleerup, oplyser om fregattens indretning og tekniske egenskaber.

Vagt Leif Gleerup, holder en velfortjent, frokostpause.

FLÅDEN 500 ÅR - 10. august 2010 PEDER SKRAM med flag og gøs.

FLÅDEN 500 ÅR - 10. august 2010. Torpedomissilbåden SEHESTED ved siden af fregatten PEDER SKRAM

FLÅDEN 500 ÅR - 10 august 2010. I dagens anledning har PEDER SKRAM flag og gøs.

FLÅDEN 500 ÅR - 10. august 2010. Masser af mennesker så flådeparaden fra fregatten PEDER SKRAM

Rundvisning på fregatten PEDER SKRAM. Kustode Jens Møller.

Pensioneret orlogskaptajn Leif Hoel, på fregattens kommandobro, medlem af Ebeltoft Marineforening.

GENERALFORSAMLING FREGATTEN PEDER SKRAMS VENNER. Lørdag den 18.september 2010 i Marineforeningens lokale på Holmen.

GENERALFORSAMLING FREGATTEN PEDER SKRAMS VENNER. Bestyrelsen den 18. september 2010. Ny kasserer: Kaj Aage Sørensen. Ny bestyrelsesmedlem: Kurt Terkelsen.

Lukker PEDER SKRAM for sæson 2010, den 24. august.

For åbnings perioden 2011, er der nu et nyt Audio Guide System blevet etableret, med de første 50 telefoner og ladeudstyr.

Teknisk Team har nu klargjort og malet fregattens hovedarmering, en 127 mm (5 tommer) kanon. Så den fremstår som en ny kanon, her fra 2011.

En børnehave-klasse spiser deres medbragte mad i mandskabs cafeteria.

I forbindelse med renovering af SIXTUS, er de to salutkanoner flyttet over på fregatten PEDER SKRAM. Foto: Ole Julsrud

Da batteriet Sixtus fortiden er under renovering, sker saluteringen for Rigets Flag morgen og aften fra PEDER SKRAM her i sommeren 2011. Foto: Ole Julsrud

Fregatten PEDER SKRAM kan skyde igen! Salutkanon udlånt fra SIXTUS. Foto: Ole Juelsrud.

Vagtchef Ole Julsrud (formand Assens Marineforening) og den faste vagt, Knud Larsen, slapper af før fregatten åbner.

GENERALFORSAMLING, Fregatten PEDERSKRAMS Venner, den 24. september 2011.

Fregatten PEDER SKRAMs VENNER, generalforsamling, i Københavns Marineforenings lokale på Holmen, den 24. september 2011.

På foreningen PEDER SKRAMs VENNNER, generalforsamling d. 24. september 2011, blev der udnævnt 3 Æresmedlemmer: John Larsen, Knud Larsen og Ole Julsrud.

1254 besøgte fregatten PEDER SKRAM, på Kulturnat på Holmen, den 14. oktober 2011.

Fregattens Tekniske Team er en lille gruppe mennesker der daglig arbejder på skibet for at få det til at se endnu flottere ud.

Signalflag er flag hvormed man kommunikere med andre skibe eller land. Her står: F 352

Seasparrowlauncheren er klar til at blive instaleret på fregatten igen. Det var to ildledelsesradarer, der skulle styre missilerne mod deres mål. (Foto: 19.10.11)

SEA-SPARROW Directorene. Launcheren med misilerne er nu monteret agter på hoved dækket, efter 19½ års venten. Den 12.december 2011.

SEA SPARROW ildledelse. Her er missilernes via ildledelsesradarerne, styret mod deres mål.

Fregatten PEDER SKRAM med SEA-SPARROW system direktorer.

Vagterne til opstartsmøde den 25. maj 2012 i officersmessen.

Det enkelte vagthold har det hyggeligt sammen, her 1. pinsedag 2012, i det dejlige sommervejr.

Vagten . Jens Møller, viser et hold gæster, rundt i fregatten.

Frederikssund Marineforening afholder GRILLPARTY på fregatten PEDER SKRAM, d. 16. juni 2012.

Frederikssund Marineforening har selv medbragt, de bøffer og pølser, der lægges på grillen.

Frederikssund Marineforening nød de grillstegte bøffer og pølser i mandskabscafeteriet

Vagten, Frank Horn, viste de interesserede rundt, og fortalte anekdoter og kabysrygter fra de mange togter fregatten har taget gennem årene som aktivt krigsskib, under Den Kolde Krig.

Frank Horn fortæller om maskinkontrolrummets mange installationer og skibets "Havari Central", hvorfra havaripatruljer fra havariposter rundt i skibet dirigeres ud fra afhjælpning af havarier.

Ny skibsmodel på PEDER SKRAM. - Korvetten THETIS 1945 - 1963. Skibet blev primært anskaffet til brug ved fiskeriinspektionstjeneste i Nordsøen og ved Færøerne.

KORVETTEN F 340 THETIS (ex. britisk FLOVER-klasse). Deplacement: 1.148 tons. Besætning: 83 mand. Fart: 16,2 knob. 1. stk. 75 mm Kanon M/40 SA. 1. stk. 40 mm Maskinkanon M/36. 2. stk. 20 mm Maskinkanon M/42. 1. stk. Hedgehog - 169 bomber. 4. stk. Dybdebombermotere. 2. stk. Dybdebombekasteapparater.

Minelægger af FALSTER-klassen. N 80 FALSTER 1963 - 2000. Minelæggerne af FALSTER-klassen havde en stor minelægningskapacitet, der på få timer kunne spærre de danske stræder for gennemsejling.

Korvetten F 355 OLFERT FISCHER 1981 - 2009. Deltog i den første GOLF-krig 1991.

Vagt, Rene Støttrup, ved landgangen.

Vagttjeneste 2012. De besøgende orienteres om fregattens indretning og om de tekniske egenskaber.

Vagttjeneste 2012. Fregatten får i løbet af sommeren besøg af mange børn.

Mange besøger også den store 127 mm kanon, i dobbelttårn, på fordækket.

Fregattens tekniske team. En lille gruppe mennesker arbejder med renovering/istandsættelse for at få skibet endnu flottere.

Københavns Marineforenings Musikkorps gav den 12. august 2012 koncert på Elefanten på Holmen ved Peder Skram, under ledelse af dirigent Jacob Lange. Der manglede dog bækkener og stortromme, men de to blev kølhalet, for de kom 1 minut for sent. Trist men nødvendigt!

Københavns Marineforenings Musikkorps på fregatten PEDER SKRAM. De to der fik en kølhaling, er straf, der allerede var kendt og anvendt i orlogsflåder omkring 1800 tallet og 2012 (Peder Skram). De blev en eller flere gange trukket ned under skibet og op på den anden side via et torv.

GENERALFORSAMLING den 22. september 2012, Københavns Marineforeningens lokaler. Fregatten PEDER SKRAMs VENNER. Formand, kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen, byder velkommen.

Ordinær Generalforsamling, fregatten PEDER SKRAMs VENNER, den 22. september 2012, i Københavns Marineforenings lokale, på Holmen.

GENERALFORSAMLING, fregatten PEDER SKRAMs VENNER, 22/9-12. Kasserere, Kaj Aage Særensen, forelægger årsregnskabet.

GENERALFORSAMLING, fregatten PEDER SKRAMs Venner, 22/9-12. Næstformand, seniorsergent Lars Ove Nielsen, overrækker formanden, kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen, titlen som ÆRESMEDLEM af fragatten PEDER SKRAMs VENNER.

GENERALFORSAMLING den 22/9-12. Dirigent, direktør Stig DeGeer, næstformand Fonden Peder Skram

Billig entré, stor oplevelse, gratis audioguide, rundviserguide og flot planceudstilling.

Flot model af fregatten F 352 PEDER SKRAM.

DEN KOLDE KRIG- I forbindelse med sommeråbning, den 29. juni 2013, kan man opleve en ny udstilling om Den Kolde Krig, som den foregik på havet omkring Danmark.

DEN KOLDE KRIG. Fhv. udenrigsminister, Uffe Ellemand Jensen, fortæller hvordan hverdagen var for flåden, under Den Kolde Krig.

UNDER DEN KOLDE KRIG. Fhv. chef for SOK, kontreadmiral, Jørgen F. Bork (1984-1988) fortæller om hverdagen for flåden i "Fredens hav" - Østersøen.

På Holmen ligger også museumsskibet, Sovjetunionens skræk, torpedomissilbåden af Willemoes-klassen, SEHEDSTED som i år 2000 overgik til Statens Forsvarshistoriske Museum.

Fregatten PEDER SKRAM fører nu flag og gøs i åbningstiden.

Fregatten PEDER SKRAM med Flag og Gøs

De første gæster besøger fregatten PEDER SKRAM 2013 og kan opleve hvordan et stort dansk orlogsskib så ud og opererede under Den Kolde Krig.

Forsvarschefen, general Peter Barfram, besøgte d. 3. juli 2013, fregatten Peder Skram. Han udtrykte en stor tilfredshed og tak til alle frivillige som gør det muligt at holde skibet åben.

I år(2013) er det 25 år siden, at fregatten PEDER SKRAM strøg kommando for sidste gang. Det skete udelukkende af politiske årsager og mens Den Kolde Krig endnu var varm.

Sidste åbningsdag, 20. oktober 2013. Fregatten Peder Skram. Som ses her, sammen med torpedomissilbåden, Sehested, under Mastekranen på Holmen.

Skema om " Operationsrummet" indretning.

Vagtchef, Lars O. Nielsen, orienterer her besøgende om fregatten PEDER SKRAM's indretning, tekniske egenskaber og om fregattens virke, medens den var i aktiv tjeneste.

Vagt, Knud Larsen, ved sin kanon (P 1) som han selv har istandsat og malet, så den står som ny.

Vagt, Knud Larsen, modtager en lille fødselsdagsgave, af sine vagtkollegaer, da han fylder 70 år.

2014

28 deltog i fregatten PEDER SKRAMS Venner, ordinær Generalforsamling, den 20. september 2014 i København Marineforenings lokaler.

GENRALFORSAMLING 2014 Kasserer, Kaj Aage Sørensen forelægger årsregnskabet.

GENERALFORSAMLING 2014 Tv. Dirigent, redaktør Sven Voxtorp. Th. Formand Leif Rostgaard Sørensen trak sig, efter 14 år, som formand.

 Guide på

   F 352 FREGATTEN PEDER SKRAM

Velkommen om bord på Fregatten PEDER SKRAM.

Jeg vil guide dig rundt på fregatten          F 352 PEDER SKRAM

Ønsker du at blive medlem af Fregatten PEDER SKRAM's Venner eller besøge fregatten?
www.pederskramsvenner.dk

HOVEDDATA:                              F 352 - Søværnet 1966 - 1990.
Deplacement (fuldt udruster)..........................................2.720 tons.
Længde (overalt)...............................................................112 meter.
Bredde..................................................................................12 meter.
Dybgang..............................................................................5,2 meter.
Maskineri: Dieselmotorer...........................................2 x 2.400 HK.
                   Gasturbiner..............................................2 x 22.000 HK.
Fart..........................................................................................32 knob.
Besætning..........................................................................180 mand.
Bevæbning..........................................................2 - 127 mm kanon.
                                                                    4 - 40 mm maskinkanon.
                                                                    2 - 20 mm maskinkanon.
                                   8 - HARPOON  SSM missiler (sømål) (1x8)
                         8 - SEA SPARROW  SAM missiler (luftmål) (2x4)
                                                            4 - 533 mm torpedorør (2 x 2)
                                    1 - dybdebombe kasteapparat agter (8 DB)

Officiel indvielse som museumsskib den 23.september 2008