Links til Marineforeninger, Søværnet, Marinehjemmeværnet og andre spændende ting.

Links

Danmarks Marineforening:               www.marineforeningen.dk
(Herunder alle lokalafdelinger)

Frederikssund Marineforening:         
www.frederikssund-marineforening.dk

Søværnets Operative Kommando  :  www.forsvaret.dk/sok
Flådens Historie:                                       www.navalhistory.dk
                                                    
Marinehjemmeværnet:                             www.hjv.dk/mhv
Folk og Forsvar:                                         www.folkogforsvar.dk
Dansk Militærhistorie:                              www.milhist.dk

Fregatten Peder Skram:                          www.pederskram.dk
Fregatten Peder Skrams Venner:          www.pederskramsvenner.dk
Danmarks Ubådsforening:                     www.ubaade.dk
Kystartilleriforeningen:                             www.kystartilleriforeningen.dk
Fregatten Jylland:                                      www.fregatten-jylland.dk 
Aalborg Søfarts- og Marinemuiseum :  www.aalborgmarinemuseum.dk
Skibe på Holmen - Museum:                  www.skibepaaholmen.dk

Koldkrigsmuseet Stevnsfort:                 www.stevnsfortet.dk 
Koldkrigsmuseet Langelandsfort :      www.langelandsfortet.dk
Våbenskjolde:                                          www.vaabenskjolde.dk 
Våbenhistorisk Selskab:                        www.vaabenhistoriskselskab.dk 
Danmarks Samfundet:                           www.danmarks-samfundet.dk
F 339 Niels Ebbesen og
F 340 Thetis:                                            www.maritimevenner.com