DANSKE ORLOGSSKIBE

Kilder.

FREGATTER IVER HUITFELDT klassen (3)


3 enheder, byggeår 2007 - 2011. FREGATTER

6.200 tons 138 - 20 - 6 m, 1 helikopter. 28 knob.
U. bygn.
IVER HUITFELDT Klassen F 361 fregatten IVER HUITFELDT

Fregatten IVER HUITFELDT Oto Melare Super Rapido 76 mm - luft - og sømålskanon

ABSALON - klassen (2)

ABSALON  (L 16, 2005) (2)
ESBERN SNARE (L 17, 2005)
Fleksible støtteskibe, 2 helikopter 6.500 tons 137 - 19,5 - 6,5 m, 23 knob.
L 16 Absalon.

THETIS - klassen (4)


THETIS
(F 357, 1991) (4)
TRITON (F 358, 1991)
VÆDDEREN( F 359, 1992)
HVIDBJØRNEN (F 360, 1992)
Inspektionsskibe med 1 helikopter.
3500 tons. 112, - 14,6- 6 m. 20 knob.
F 357 Thetis.

PARADE HDMS THETIS.

Parade foran HDMS THETIS. Foto: Søværnet

INSPEKTIONSFARTØJ (2007) (2)

Knud Rasmussen (P 570) 2007 
Ejnar Mikkelsen      ( P 571)
1.700 tons. 61 - 14,6 - 4,8 m. 17 knob.
KNUD RASMUSSEN under gang med søredningsfartøjet SAR2. (Foto: Søværnet)

DIANA - klassen (6)


DIANA - klassen
, skal afløse orlogskutter af BARSØ - klassen. Byggeår 2005 - 2008.
Længde: 43 meter, Bredde: 8,2 meter,  dybgang: 2 meter, Vægt: 186 tons, Fart: 28 knob.

P 520 DIANA
P 521 FR


P 520 DIANA
P 521 FREJA
P 522 Havfruen
P 523 Najaden

P 524 Nymfen
P 525 Rota
P 520 DIANA

MINDRE STANDARD FARTØJ (4)


MSF 1, MSF 2, MSF 3, MSF 4
(1999 - 2001) Minerydningsdroner, kan fjernstyres. 125 tons. 16,5-7-2,1 m. 12 knob.
Minerydningsdroner

Søopmålingsfartøjer (2)


BIRKHOLM
(A 541. 2006)
FYRHOLM   (A 542, 2006)
Standarfartøj Mk 1- klassen under bygning. Søopmålingsfartæjer (2) 100 tons 28,9-5,4-1,8. 12 knob
.

Fyrholm Søopmålingsfartøj

Minerydningsdroner (2)

HIRSTHOLM (MSD5 2007) SALTHOLM (MSD6 2008)

SKOLEFARTØJ (2)


ERTHOLM
(A543, 2006)
ALHOLM   (A544, 2006      )
Under bygning. Mk 1- klassen.  Skolefartøj (2) og minerydningsdroner (2) 100 tons. 28,9-6,4-1,8 m. 12 knob.
A 543 ERTHOLM - Skolefartøj.

AGLEK - klassen (1)TULUGAQ (Y388, 1979) Inspektionskutter. 330 tons. 31,4-7,7-3,4 m. 12 knob.
AGPA Foto: Danish Naval History

Flyvefisken - klassen

Y 311 SØLØVEN 1996 - Dykkertræningsskib
420 tons
18 knob
54-9-3 m.
Y 311 Søløven - Dykkertræningsskib

SKA (3)


SKA 12
1981)
SKA 13 (1982)
SKA 14 (1982)
Søopmålingsfartøj,Minørtjenesten og v. Frømandskorpset. 55 tons. 20-5,2-2,1. 12 knob.
Søopmålingsfartøj. Foto: Danish Naval History

ARVAK (2)


ARVAK
(Y 344, 2002)
AlSIN (Y345.2002)
Stationsfartøj 80 tons. 16,6-5-2,5 m. 10 knob.

Stationsfartøj A 345 ALSIN

LUNDEN (1)


LUNDEN
(Y 343, 1974) 

85 tons 19,7 - 7 - 2,5 10 knob

Fartøj i tjeneste ved Søværnets Våbenkursus Sjællands Odde -Y 348.Overdraget til Søværnet fra Marinehjemmeværnet den 24. januar 2011. (Tidl. MHV 90 BOPA)
LUNDEN Søværnets Våbenkursus på Sjællands Odde.

LCP 1 (4)


LCP 1, LCP 2, LCP 3, LCP 4
(2005) Insatsfartøjer til ABSALON - klassen. 9 tons. 12-3,8 -0,8 m. 40 knob.
LCP 4 Indsatsfartøj. Foto: Danish Naval History

SLEIPNER (1)


SLEIPNER
(A 559, 1986) Transportfartøj 46,5 tons. 36,5 -6 - 2,7 m. 11 knob.
Transportfartøj. Foto: Danish Naval History

SVANEN (2)


SVANEN
(Y101,1960)
THYRA    (Y102, 1961)
Øvelsessejlkuttere. 32 tons. 18,8 - 8 - 2,4 m.
Sejløvelsesfartøjerne Svanen & Thyra. Foto: Søværnet

GUNNAR THORSON (2)


GUNNAR THORSON
(1981)
GUNNAR SEIDENFADEN (1981)
Miljøskibe tilgået Søværnet i 1996. 160 tons. 29,8 - 8 - 1,6 m. 10 knob.
Gunnar Thorson Marinestation Holmen.

METTE MILJØ (2)


METTE MILJØ
(1980)
MARIE MILJØ (1980)
Miljøfartøjer tilgået Søværnet 1996. 160 tons. 29,8 - 8 - 1,6 m. 10 knob.
METTE MILJØ Langelinie København.

MILJØ 101 - 102


MILJØ 101 - 102
(1977) Miljøbåde, tilgået Søværnet 1996. 28 tons. 16,1 - 4 - 2,1. 14 knob.

Miljøbåd. Foto: Danish Naval History

Lægtvandsmiljøfatøjer (2)

Lægtvandsmiljøfartøj MILJØ 103 (2008 - )

30 tons16,38 -4,60 -0,65) +20 knob.
MILJØ 103 under prøvesejlads (Foto: Forsvarets Materieltjeneste)

LYNX (8)


LYNX 
Marinehelikoptere Lgt. 11,9 m. Rotordiam. 12,8 m Max. hastighed 145 knob.
Den 1. januar 2011 skifter Søværnets Helikoptertjeneste værn, da helikoptertjenesten flyttede til Flyvevåbnet til ny Eskadrille 723.
LYNX-helikopterne løser stadig til de skibsbaserede opgaver.

Ny flådehelikopter

Forsvaret har valgt nye flådehelikoptere, som erstatning for de nuværende LYNX helikoptere.

Det er den amerikanske MH-60R Seahawk helikopter der produreces af Sikorsky.

Sammenlignet med Lynz helikopterne har de nye helikoptere flere fortrin. For eksempel er rækkeviden og løfteevnen markant forbedret, så det for eksempel er muligt at redde nødstedte på dobbelt så lang afstand som i dag.

Forsvaret forventer, at de nye helikoptere kan leveres i slutningen af 2015.

Kilde: SOK

MERLIN EH-101 (8) (2007 - )

Redningshelikopter  Max. startsvægt 14,6 tons. lgd. 19,5 m. Max. hastighed 167 knob.
MERLIN EH- 101 Foto: Søren Konradsen

KONGESKIB


DANNEBROG
(A 540,1932) Kongeskib . 1.150 tons 75 - 10,4 -3,7 m. 14 knob.
DANNEBROG

MARINEHJEMMEVÆRNET


Marinehjemmeværnet består af godt 5000 frivillige, hvoraf ca. 3000 er særdeles aktive.
Marinehjemmeværnet har således 30 fartøjer på 1 times frivilligt beredskab ved katastrofesituationer.
Opgaverne, som er en del af Søværnets nationale opgaver, det være sig farvandsovervågning, søredning, bevogtningsopgaver eller andre opgaver Søværnet måtte have behov for at få løst.
Marinehjemmeværnet har også miljøopgaver, som de nye fartøjer af  MHV 900-klassen er bygget til
.
MHV 901 ENØ Langelinie 2004.

MHV 900-klassen

MHV 905 ASKØ Hundested havn. HVF 361- ISEFJORD

MHV 800 - klassen (17 )

MHV 801 ALDEBARAN ( 1992 - 2001)
MHV 802 CARINA
MHV 803 ARIES

MHV 804 ANDROMEDA
MHV 805 GEMINI

MHV 806 DUBHE
MHV 807 JUPITER
MHV 808 LYRA

NHV 809 ANTARES
MHV 810 LUNA
MHV 811 APOLLO
MHV 812 HERCULES
MHV 813 BAUNEN
MHV 814 BUDSTIKKEN
MHV 815 KUREREN
MHV 816 PATRIOTEN
MHV 817 PARTISAN
85 tons. 24 -5,6 -2 m. 13 knob.

MHV 800 - klassen assistere Søværnet. Langelinie 5. maj 2004.

MHV 851-klassen

MHV 851 SABOTØREN 
113 tons, 27,2-5,5-2,5 m. 13 knob

NB: Ombygget MHV 818, forlænget og skiftet til MHV 851
MHV 851 SABOTØREN Foto: Casper M. Larsen

MHV 900 - klassen (12)


MHV 901 ENØ

MHV 902 MANØ
MHV 903 HJORTØ
MHV 904 LYØ
MHV 905 ASKØ
MHV 906 FÆNØ
MHV 907 Hvidsten
MHV 908 Brigaden
 
 
MHV 909 Speditøren
MHV 910 Ringen
MHV 911 BOPA
MHV 912 HOLGER DANSKE

113 tons. 27,2 -5,5 -2,5 m. 13 knob.

MHV 905 ASKØ

MHV 905 ASKØ på patrulje

Maritimt indsatsfartøj

Maritimt indsatsfartøj

MIF - 01
Længde: 9,5 meter
Motor: Hyundai Seasall S250
Vægt: 1.900 kg (plus MHV udstyr)
Tophastighed: 35 - 38 knob.
Besætning: 2 personer
Plads: 4 personer plus båre.
Udholdenhed: Max 14 timer.

HAVNESIKRING


Maritim bevogtning er også en opgave i rivende udvikling. Her har fokus flyttet sig fra Søværnets landetablissementer til orlogsskibe - nationalt og internationalt.
Det handler i dag primært om sikkerheden i forhold til terror. MHV  ´Maritime Force Protection´- styrker indsættes til opgaver af Søværnet
Flådestation Korsør. Foto. hjv.dk