MARINEFORENINGENS FORMÅL

MARINEFORENINGENS FORMÅL

Formand, Kurt Terkelsen, og flagbærer, Benne Bengaard Hansen, Frederikssund Marineforening 2012.

I foreningens formålsparagraf, der i hovedtræk har stået uændret siden stiftelsen i 1913, hedder det:

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der har gjort tjeneste elller er tjenestegørende i søværnet.

Marineforeningen retter sig således med hele "det maritime Danmark", og kan også optage mænd, der uden at have gjort tjeneste i søværnet.
Marinehjemmeværnet eller handelsflåden, men som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.

Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at Danmark er en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdig søforsvar, der kan hævde landets suverænitet. Hertil kommer, at den danske handelsflåde hører til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilke ligeledes er medvirkende til at tegne det maritime Danmark.

Marineforeningen har derfor gennem hele sin historie haft et tæt og godt samarbejde med søværnet og søfarten.

Marineforeningen lægger vagt på at bevare "god orlogsskik" og at videreføre de gode maritime traditioner.

Således har foreningen fra starten haft en særlig ministeriel tilladelse til at føre orlogsflaget med foreningens emblem i øverste stangfelt og hejst på flagspil, og alle møder og sammenkomster i de lokale marineforeninger indledes altid med, at orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der afsynges 1. vers af "Kong Christian", hvilke afspejler foreningens store respekt for fædreland, kongehus og søværn. En anden god orlogsskik er, at man i afdelingen plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnet for folk, der har gjort tjeneste i søværn og handelsflåden.

KLAR VED FLAGET

Orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der synges 1. vers af "Kong Christian".

Kong Christian